KTĐT - Sáng 22/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tại Đoàn Hà Nội, ý kiến về vấn đề này vẫn khác nhau.
3
2
1
KTĐT - Theo thông tin từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, ngày 27/5/2015 tới Hội sẽ tổ chức ra mắt Hội môi giới BĐS Việt Nam. Đồng thời, Hội cũng sẽ tổ chức Hội thảo “Góp ý thông tư cấp chứng chỉ hành nghề và hoạt động môi giới bất động sản tại Việt Nam”.
Hồ Chí Minh và tầm nhìn công tác cán bộ
Powered by OnIP