KTĐT - Kinh tế của Thủ đô luôn giữ mức tăng gấp khoảng 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Đây là thông tin tại báo cáo của Chính phủ về quá trình 6 năm triển khai Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, vừa được gửi đến Quốc hội ngày 24/11.
3
2
1
KTĐT - Kinh tế của Thủ đô luôn giữ mức tăng gấp khoảng 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Đây là thông tin tại báo cáo của Chính phủ về quá trình 6 năm triển khai Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, vừa được gửi đến Quốc hội ngày 24/11.
KTĐT - Trong năm 2014, số người sử dụng Internet trên toàn thế giới tăng 6,6% so với năm trước đó, và trong 5 năm qua, số người sử dụng phương tiện liên lạc này tại các nước đang phát triển đã tăng gấp đôi.
Đừng phạm tội hủy hoại rừng
Powered by OnIP